Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 73/1995, 1996

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl og læskedrikke : Delrapport 4

17-01-1996

Systembeskrivelse; PROCESBESKRIVELSER; Fremstilling af råvarer : materialer : emballager; Tapning; Distrubution; Forbrug; Genvinding; Affaldsbortskaffelse; Lak; Trykfarver; Kartonbakker; Hi-Cone; Transport; MATERIALER; ENERGIFORBRUG; Dåsefremstilling; EMISSIONER; Dåsefremstilling; BILAG; Beregninger for 33 cl ståldåse; Beregninger for 50 cl ståldåse : materialestrømme og massebalancer : materialeforbrug og -produktion : materialeforbrug for stål og aluminium : materialeforbrug for øvrige materialer; Energi : procesenergi for stål og aluminium : Procesenergi for øvrige materialer : transportenergi; Emissioner : fra processer til luft, vand samt affald : til luft fra transport; Fremstilling af energi : materialeforbrug : emissioner ved fremstilling af primærenergi; Resultattabeller : materialeforbrug : energi : emissioner

Læs publikation