Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 72/1995, 1996

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl og læskedrikke : Delrapport 3

17-01-1996

Systembeskrivelse; PROCESBESKRIVELSER; Oversigt over affaldsbehandlingen; Transport; MATERIALER; ENERGI; EMISSIONER OG AFFALD; Fremstilling af råvarer : materialer : emballager; Tapning; Distrubution; Forbrug; Genvinding; Affaldsbortskaffelse; Lak; Trykfarver; Kartonbakker; Hi-Cone; BILAG; Beregninger for 33 cl aluminiumdåser; Beregninger for 50 cl aluminiumdåser : materialestrømme og massebalancer : materialeforbrug og -produktion : materialeforbrug for aluminium : materialeforbrug for øvrige materialer; Energi : procesenergi for aluminium : procesenergi for øvrige materialer : transportenergi; Emissioner : emissioner fra processer til luft, vand samt affald : emissioner til luft fra transport; Fremstilling af energi : materialeforbrug : emissioner ved fremstilling af primærenergi; Resultattabeller : materialeforbrug : energi : emissioner

Læs publikation