Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 71/1995, 1996

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl og læskedrikke : Delrapport 2

17-01-1996

Systembeskrivelse; Massebalance for glas; PROCESBESKRIVELSER; Råvareudvinding og behandling; Fremstilling af materialer og emballager; Tapning; Distrubution; Forbrug; Genvinding; Oversigt over affaldsbehandlingen; Transport; MATERIALER; ENERGI; EMISSIONER OG AFFALD; Fremstilling af : råvarer : materialer og emballager; Affaldsbortskaffelse; Kapsler (blik) og skruelåg; Kapselindlæg; Etiketter; Etiketlim; Kartonbakker; Krympefolie; Oversigt over affaldsbehandlingen; Transport; BILAG; Beregning for engangsflasker til øl; Beregning for engangsflasker til læskedrikke : materialestrømme og massebalancer : materialeforbrug og -produktion : materialeforbrug for : glas : kapsler, etiketter og ølkasser; Energi : procesenergi; Emissioner : emissioner fra processer til luft, vand samt affald; Fremstilling af energi : materialeforbrug : emissioner ved fremstilling af primærenergi; Resultattabeller : materialeforbrug : energi : emissioner

Læs publikation