Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 70/1995, 1996

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl og læskedrikke : Delrapport 1

17-01-1996

INTRODUKTION; Systembeskrivelse; Massebalance for glas; PROCESBESKRIVELSER; Råvareudvinding og behandling; Fremstilling af materialer og emballager; Tapning; Distrubution; Forbrug; Genvinding; MATERIALER; ENERGI; EMISSIONER OG AFFALD; Fremstilling af : råvarer : materialer og emballager; Affaldsbortskaffelse; Kapsler (blik); Kapselindlæg; Etiketter; Etiketlim; Ølkasser; BILAG; Beregning for genpåfyldelige 33 cl grønne flasker til øl; Beregning for genpåfyldelige 25 cl hvide flasker til læskedrikke : materialestrømme og massebalancer : materialeforbrug og -produktion : materialeforbrug for : glas : kapsler, etiketter og ølkasser; Energi : procesenergi for : glas : kapsler, etiketter og ølkasser : transportenergi for glas : kapsler, etiketter og ølkasser; Emissioner : glas - emissioner fra processer til luft, vand samt affald : kapsler, etiketter og ølkasser - emissioner fra processer til luft, vand samt affald : glas - emissioner fra transport til luft : kapsler, etiketter og ølkasser - emissioner fra transport til luft; Fremstilling af energi : materialeforbrug : emissioner ved fremstilling af primærenergi; Resultattabeller : materialeforbrug : energi : emissioner

Læs publikation