Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 58/1995, 1996

Miljøledelse på Kaiserplast a/s - fase 2/3

19-01-1996PRINCIPPER FOR MILJØLEDELSE; INDFØRELSE AF MILJØLEDELSESSYSTEM; Udarbejdelse af procedurer; Information til medarbejdere; Inddragning af medarbejderne; Samarbejde med myndigheder; Ekstern information om projektet; Motiverende faktorer; MILJØHANDLINGSPLAN; MILJØLEDELSESHÅNDBOG; PROCEDURER VEDR. MILJØLEDELSE; INSTRUKTION VEDR. MILJØLEDELSE; LOVGIVNING I RELATION TIL MILJØLEDELSE; MILJØPÅVIRKNNGER; FORLØBET AF CERTIFICERING EFTER BS 7750; Selvevalueringsrapport; Præevalueringsrapport; Foraudit; Intern audit; CertificeringsauditLæs publikation