Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/1996

Kortlægning af anvendelsen af alkylphenolethoxylater og alkylphenoler

31-01-1996ANVENDELSESOMRÅDER; Anvendelse : generelt : i Danmark; KORTLÆGNING AF FORSYNINGEN; Registreret forsyning fra primærleverandører; Anvendelse af forsyningen primærleverandører; Registreret anvendelse hos sekundærleverandører; INDUSTRIEL ANVENDELSE I PLASTINDUSTRIEN; SAMLET SKØN OVER FORSYNINGEN; SCREENING AF SUBSTITUTIONSMULIGHEDERNELæs publikation