Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 55/1995, 1996

Integreret miljø- og kvalitetsstyring på Tytex A/S : Fase 2 og 3 - Systemopbygning, implementering og certificering

19-01-1996

Projektstyring: projektmål og tidsplan : projektorganisation og -styring : uddannelse : information og medarbejderinvolvering; Systemopbygning og -indførelse : systemaktiviteter : inddragelse af salg : intern audit : certificering : integration af miljø og kvalitet; Samarbejde med interesseparter : myndigheder : dansk standard : konsulenter : leverandører : kunder; RESULTATER; Resume af miljøstyringssystemet : ledelsens ansvar : tværgående aktiviteter : salg, produktudvikling og indkøb : styring af afvigelser og projekter : øvrige systemkrav; Handlingsplan og resultater; Effekt på markedet; Effekt på organisationen; Teknologiforbedringer; Opfyldelse af Miljøstyrelsens projektmål; DET VIDERE ARBEJDE; Ny miljøgennemgang; Gennemførelse af handlingsplan; Miljøredegørelsen; Liste over love og regulativer; BILAG; Indholdsfortegnelse for Tytex-håndbogen

Læs publikation