Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 56/1995, 1996

Indførelse af miljøstyringssystem hos Casco Nobel A/S i Fredensborg

19-01-1996KRAV TIL OPBYGNING AF MILJØSTYRINGSSYSTEM; Miljøpolitik; Virksomhed og personale; Miljøpåvirkninger; Miljømålsætninger og -mål; Miljøhandlingsplaner; Miljøstyringshåndbog og -dokumentation; Driftskontrol; Registreringer i forbindelse med miljøstyring; Miljøaudits; Miljøgennemgange; FORTEGNELSE OVER MILJØPÅVIRKNINGER; Direkte miljøpåvirkninger; Indirekte miljøpåvirkninger : udvalgte råmaterialer til livscyklusscreeninger : eksempel på livscyklusscreening; VIRKSOMHEDENS MILJØPOLITIK; PRIORITERING AF VIRKSOMHEDENS MILJØPÅVIRKNINGER; Fortegnelse over væsentlige miljøpåvirkninger; Prioriteringsmetode; Udvalgte indsatsområder; OPSTILLING AF MILJØMÅLSÆTNINGER -MÅL OG -HANDLINGSPLANER; Miljømålsætninter; Miljømål; Miljøhandlingsplan; OPBYGNING AF MILJØLEDELSESSYSTEM; Casco Nobel A/S' kvalitetsstyringssystem : integrering af miljøledelse i kvalitetsstyringssystemet : integrering af miljøkrav i procedurer, instruktioner, rutiner; BILAG; Metode til livscyklusscreeninger; Udvælgelse af råmaterialer til livscyklusscreeninger : farlighedskriterier : eksempel på gennemført livscyklusscreening; Lovgrundlag; Metode til prioritering af miljøindsatsen : spørgsmål til eftertanke - inspiration til miljøpolitik og -målsætninger : opstilling af løsningsforslag; Responsibe care; Eksempler på bedømmelse af miljøpåvirkninger; Krydsreferencemanual for niveau 1 håndbog; Eksempler på miljøledelsesprocedurer : ændret kvalitetsstyringsprocedure; Nye miljøledelsesprocedurerLæs publikation