Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/1996

Håndbog i miljøstyring for kraftværker

31-01-1996INTRODUKTION; Miljøstyring - et system og en arbejdsform; Miljøstyring på kraftværker; OPSTART AF MILJØSTYRING; Organisation; OPSTILLING AF MÅL; Prioritering; Arbejdsplaner; MILJØMÆSSIG KORTLÆGNING; Materialestrømsdiagrammer; Eksisterende data; RENERE TEKNOLOGILØSNINGER; Prioritering af indsatsområder: Principper for renere teknologiløsninger; Beskrivelse af løsningsforslag; PRIORITERING AF LØSNINGER; Vurderingsmetode; Vurdering af nyttevirkning; Miljømæssig vurdering : indledende vurdering af : materialeforbrug : energiforbrug : emissioner : opstilling af miljøindex; Økonomisk vurdering; INDFØRELSE AF RENERE TEKNOLOGILØSNINGER; Handlingsplan for implementering : resultatvurdering af : indførelse af miljøstyring : gennenførelse af renere teknologiprojekter; MILJØPOLITIK, HANDLINGSPLAN OG GRØNT REGNSKAB; Miljøpolitik for kraftværker; Grønne regnskaber; BILAG; Arbejdsskemaer til kopiering; Liste over relevante håndbøger og opslagsværkerLæs publikation