Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 82/1995, 1996

Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftale

23-01-1996BAGGRUNDEN FOR INDSATSEN FOR SUBSTITUTION AF PVC; Forhistorien; Renere teknologi, frivillig aftale og indkøbspolitik; Oversigt over de diskuterede miljøproblemer; Produktgrupper med indhold af PVC; PROJEKTER OM PVC-SUBSTITUTION; Projekter under PVC-handlingsplanen; Renere teknologiprojekter; RENERE TEKNOLOGIPROJEKTERNES RESULTATER; Emballage til levnedsmidler; Kontorartikler; Bygningsmaterialer; PVC-AFTALEN OG DENS VIRKNING; Plastindustriens indberetninger; PVC-SUBSTITUTION I DANMARK; Tilrettelæggelse af substitutionsundersøgelsen; Virksomhederne og de anvendte plasttyper; Kendskab til PVC-aftalen og renere teknologi; Substitution og genbrug af PVC; VURDERING AF DEN SAMLEDE INDSATS; Status over PVC-forbruget; Fornyet indsats for substitution og efterspørgselsstyring; BILAG; Spørgeskema til undersøgelsen af substitution af PVCLæs publikation