Miljøprojekt, 313; Environmental Project, 313, 1996

Miljørigtig overfladebehandling af metaller og plast

23-01-1996

Rapporten omfatter en beskrivelse af råvarefremstilling, produktion af varer, brug og bortskaffelse af plastmaterialet polyvinylchlorid (PVC). Rapporten behandler primært data for Danmark og Vesteuropa. Der er foretaget en farlighedsvurdering af de miljø- og sundhedsmæssige forhold knyttet til de enkelte faser i livscyklus. Vurderingen omfatter ligeledes ofte anvendte stabilisatorer (bly-, cadmium-, organotinforbindelser) og blødgørere (phthalater)

Læs publikation