Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/1995, 1996

Cykeltrafik i byer - danske og udenlandske eksempler

22-01-1996Formålet med denne orientering er at inspirere kommunerne i arbejdet med at inddrage cykeltrafik i trafik- og miljøhandlingsplaner. Der beskrives eksempler på planlægning og løsninger fra nogle vesteuropæiske byer fordelt på vigtige, faglige temaer som arealplanlægning, cykelrutenet, cykeltrafik i fodgængerområder, cykelparkering, information og kobling til kollektiv trafik.Læs publikation