Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 15; Pesticides Research, 15, 1996

Yellowhammer Studies on Organic and Conventional Farms

19-02-1996

Rapporten beskriver resultaterne af en sammenlignende undersøgelse af gulspurvens kuldstørrelse, vækst og fødesøgning på økologisk og konventionelt dyrkede landbrug. Den gennemsnitlige kuldstørrelse er størst på de økologiske brug, hvorimod der ikke er påvist forskelle i redeungernes vækst og overlevelse. På de konventionelle brug ses en tendens til, at insekticidsprøjtninger nedsætter de behandlede markers værdi som fourageringsområder for gulspurvene.

Læs publikation