Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 3/1995, 1996

Vandmiljø-95

09-02-1996Vandmiljøplanen, som har været i kraft siden 1987, har haft til formål at nedbringe belastningen med kvælstof, fosfor og organisk materiale til grundvand, vandløb, søer og havet. Resultaterne af planens overvågningsprogram er rapporteret siden 1990. I år er temaet grundvand, så der er især lagt vægt på at gøre status for grundvandets miljøtilstand og ved samme lejlighed beskrive, hvilke forureningskilder der påvirker grundvandet. Desuden gives en status for miljøtilstanden i det øvrige vandmiljø, ligesom der gøres for udviklingen i belastningen.Læs publikation