Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/1995, 1996

Rotter og skibe

13-02-1996

Rapportens formål har været at afdække eventuelle konsekvenser ved skift af analysemetode.  I rapporten gives en gennemgang af de forskellige definitioner af coliforme bakterier dels ud fra litteraturen og dels ud fra de anvendte analysemetoder. Betydningen af fund af coliforme bakterier, som den er beskrevet i litteraturen gennemgås.  Principperne i
analysemetoderne er beskrevet, og der er foretaget en sammenligning af den tidligere anvendte metode med de nye metoder.

Læs publikation