Orientering fra Miljøstyrelsen, 14/1995, 1996

Projektforslag til miljøaktiviteter i Øst- og Centraleuropa

01-02-1996I forbindelse med miljøstøtteordningens start i 1991 blev "Tilskud til miljøaktiviteter i østlandene - vejledning i at søge tilskud" udsendt. En del justeringer og ændrede prioriteringer har gjort det nødvendigt at udsende en revideret udgave af denne vejledning. Den reviderede vejledning indeholder ud over en disposition for udarbejdelse af projektforslag også en beskrivelse af indsatsområder, prioriteringskriterier m. v.Læs publikation