Miljøprojekt, 315, 1996

Kvælstofbalance og -tab ved udendørs sohold

05-02-1996En vigtig forudsætning for at alternative produktionssystemer - som f.eks. udendørs sohold - er acceptable, er at de ikke giver anledning til væsentligt større tab af næringsstoffer til omgivelserne end de nuværende produktionssystemer. Denne undersøgelse viser, at kvælstofoverskuddet vil være 50-60 kg N højere pr. ha fra udendørs sohold end fra konventionelt sohold. Resultaterne tyder på, at størstedelen af kvælstofoverskuddet i første omgang fastlægges i jorden i form af organisk stof. Nitratudvaskningen kan muligvis - især på længere sigt - være større end ved konventionel svineproduktion.Læs publikation