Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 14, 1996

Frøpuljens størrelse og dynamik i moderne landbrug 2

19-02-1996Projektet bidrager til forståelsen af herbicidanvendelsens betydning for agerlandets planteliv. Jordens frøpulje har betydning for ukrudtets sammensætning i marken og dermed for dyrelivets fødemuligheder. Frøpuljens dynamik blev gennem 3 år nøje fulgt i herbicidsprøjtet og usprøjtet randzone. Sprøjtning medførte generelt mindre overlevelse og frøsætning, og virkede selektivt, idet 3 af de hyppigste arter viste tilbagegang, mens de fleste andre arter ikke var tydeligt påvirkede.Læs publikation