Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 13, 1996

Frøpuljens størrelse og dynamik i moderne landbrug 1

19-02-1996

Frøbanken i 37 danske marker, undersøgt i 1964, analyseredes på ny i 1989. Prøver udtaget fra 0-20 cm's dybde blev slæmmet, og frøene spiret i laboratoriet. I gennemsnit fandtes 127900 levende og døde og 27400 levende frø/m2, henholdsvis 86% og 48% af frøbanken i 1964. Højeste antal levende frø var 120400/m2. Tudsesiv og enårig rapgræs udgjorde 56% og 21% af de levende frø. Gennemsnitlig antal arter per mark reduceredes fra 12,1 (1964) til 4,8 (1989). 9 arter var nye; 37 arter fra 1964 blev ikke genfundet.

Læs publikation