Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 67/1995, 1996

Evaluering af Trafik- og Miljøpuljen

01-02-1996OVERORDNEDE KVALITATIVE ERFARINGER OG RESULTATER; Sammenhæng mellem kortlægning, målsætninger, handlingsplan og projekter; Projektudførende kommuners befolkningsstørrelse; Trafik- og Miljøpuljens projekteffekter; Projekternes katalysatoreffekt; Private virksomheders samspil med projekter; Projekternes formidlingsstrategi; Kompetenceopbygning i tekniske forvaltninger; 4 forslag til ændringer i administration og tilsagnskriterier; SPECIFIKKE RESULTATER OG ERFARINGER; Projekter med puljefinansiering; Kommunernes arbejde med handlingsplanen : kortlægning af de trafikskabte miljøproblemer : mål : prioriteringer - sammenhæng mellem kortlægning og de støttede projekter; Effektanalyse : forventede effekter af de støttede projekter : faktiske effekter af 1992 støttede og evaluerede projekter; BILAG; Kommuner, der har opnået bistand til projekter i 1992 og 1993Læs publikation