Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 9/1996

Elimination af organisk spildevand fra organisk batchproduktion hos A/S GEA

26-02-1996

DESIGN OG BYGNING AF PILOTANLÆG; TEORETISK UNDERSØGELSE AF FORSØGSOPSTILLINGEN; UNDERSØGELSE OG FORSØG; Forsøg på pilotanlægget samt et referenceanlæg; ANVENDELSE PÅ ANDRE VIRKSOMHEDER

Læs publikation