Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 83/1995, 1996

Demonstrationsprojekt "Ved Fortet" - sammenfattende rapport

06-02-1996REGISTRERING AF SPILD OG EMBALLAGE PÅ NYBYGGERIET; Forslag til nye tiltag; RENERE TEKNOLOGI I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN - TOTALØKONOMI; BILAG; Skitse af Ved Fortet før nedrivning og skitse af nybyggeri; Beskrivelse af 4 konstruktionstyper; Situationsplan for byggepladsindretningLæs publikation