Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/1996

Brug af digitale kortinformationer sammen med den nordiske støjberegningsmodel

01-02-1996

DIGITALE KORTINFORMATIONER OG DEN NORDISKE STØJBEREGNINGSMODEL; Geografiske informationssystemer og digitale dataformater i Danmark; Den nordiske støjberegningsmodels anvendelighed sammen med digitale kortinformationer; Digitale kortinformationer for støjberegninger; Trafikale informationer for støjberegninger; MULIGHEDER FOR AT ANVENDE DEN NORDISKE STØJBEREGNINGSMODEL SAMMEN MED DIGITALE KORTINFORMATIONER; Kvalitetskrav til digitale kortinformationer : vejmidteobjekter : bygningsobjekter; Bestemmelse af relevante afstande mellem objekter; Sammenkobling mellem registeroplysninger og objekter; STØJKORTLÆGNING I SVENDBORG BY BASERET PÅ DIGITALE KORTDATA OG BRUG AF DEN NORDISKE STØJBEREGNINGSMODEL; Valg af testkommune; Beregningsmetode og beregningsresultater; Fordele og ulemper ved anvendelse af digitale kortinformationer sammen med den nordiske støjberegningsmodel i Svendborg : beregningstider : kontrol af beregningsforudsætningerne : fejl og ulemper ved digitale kortinformationer : præcision i beregningerne; ressourcebesparende beregninger : visualisering af støjgener; SAMMENLIGNING MELLEM FORSKELLIGE KORTLÆGNINGSMETODER; BILAG; Den nordiske støjberegningsmodels brug af digitale kortdata

Læs publikation