Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 66/1995, 1996

Biler i byen på nye måder

06-02-1996HVORFOR DRØFTE BILENS ROLLE I BYEN? Den globale udfordring - Agenda 21 : personlige og samfundsmæssige adfærdsforandringer : mange tekniske muligheder for at reducere energiforbruget; Internationale initiativer; Danske initiativer; Udviklingstendenser: Krav om helhedsbetragtning; Hvordan kommer vi videre? DELEBILER; Beskrivelse af konceptet og dets udbredelse; Økonomiske : miljømæssige forhold omkring konceptet; Eksempler : Berlin : Schweiz : Örebro, Sverige; Potentialet i Danmark; LOW EMISSION VEHICLES (LEV); Forudsætninger for brug af LEV : ladestationer : batterier : prisforhold omkring LEV; Det tekniske niveau og udviklingspotientialet for LEV : dagens biler : udenlandske eksempler : miljøforhold : vurdering af potentialet for LEV; Danske eksempler på brug af "lette" LEV; Skøn over potentialet i Danmark : LEV er god i byerne : hvilket trafikarbejde kan de erstatte? hvordan bliver LEV bil nr. 1?; Sammenfatning; Eksempler på nye trafikmiddelvalg : pendling: fritidstrafik; Eksempler på nye rolle/samarbejder : trafikselskabers rolle og muligheder : stat/amter/kommuners rolle og muligheder : personer/virksomhederLæs publikation