Miljøprojekt, 314; Environmental project, 314, 1996

Bathing Water - Microbiological Control

21-02-1996

Denne rapport har til formål at opdatere den danske viden om mikrobiel badevandskvalitet især med henblik på virus. Udgangspunktet for vurderingerne har været en gennemgang af bl.a. engelske, epidemiologiske studier i perioden 1990-1991, som specielt har omhandlet tilstedeværelsen af virus i badevand. Det fremgår heraf, at virus ofte findes i badevandet, selv i områder som i øvrigt overholder EF-badevandsdirektivet.

Læs publikation