Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1984, 1996

Trafikstøj i boligområder

01-12-1996Denne vejledning beskriver, hvordan støjhensynet bør indgå i forbindelse med planlægning og projektering af boligbebyggelse langs trafikerede veje. De samme principper vil imidlertid også være gældende ved planlægning af andre støjfølsomme funktioner. I bilag 3 til vejledningen er angivet nogle vejledende grænseværdier for forskellige støjfølsomme funktioners følsomhed overfor vejstøj. Der bør også tages udgangspunkt i disse grænseværdier ved etablering af nye veje.Læs publikation