Oplæg fra Miljøstyrelsen

Styrket produktorienteret miljøindsats

09-12-1996

Alle produkter påvirker miljøet - når de fremstilles, når de bruges og når de bortskaffes. Regeringens Natur- og Miljøpolitiske Redegørelse i 1995 satte bl.a. fokus på miljøbelastningen fra vores produktion, brug og bortskaffelse af produkter. En af de centrale konklusioner i redegørelsen var, at de alvorlige miljøproblemer kræver, at den hidtidige miljøbeskyttelse suppleres med en indsats, der sætter ind over for alle dele af produkternes livscyklus.  Dette vil ske i et tæt samarbejde med
de aktører, der har indflydelse på produkternes miljøbelastning. Målet er en større udvikling, produktion og afsætning af miljørigtige produkter. Miljøstyrelsen har som opfølgning herpå lavet dette oplæg til en styrket produktorienteret miljøindsats.

Læs publikation