Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 65/1996

Spredning af spildevandsslam

11-12-1996MATERIALER OG METODER; Slamtyper; Spredeudstyr; Målemetoder og opgørelser : fordeling på langs af kørselsretningen : fordeling på tværs af kørselsretningen; RESULTATER OG DISKUSSION; Undersøgte egenskaber ved benyttet slam; Total fordeling - kombination af fordeling på langs og tværs af kørselsretningen; KONKLUSIONER; Slam; SpredereLæs publikation