Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 22, 1996

Restforureninger under huse

16-12-1996For at vurdere, hvorvidt man overhovedet skal gøre noget ved en forurening beliggende under et hus, anbefales det at foretage en risikovurdering. Rapporten gennemgår de nødvendige datakrav og parametre og beskriver en trinvis risikovurdering af forureninger under huse. Der beskrives en metode til at beslutte, hvilken afværgemetode der bør tages i anvendelse. Rapporten afsluttes med en beskrivelse af relevante teknikker til oprensning af jord og grundvand under huse.Læs publikation