Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 41/1996

Pesticiders virkning på rovbillen Aleochara bilineata

04-12-1996OVERSIGT OVER AKTIVITETER I 1992; SERIE AF TESTS TIL ROVBILLEN ALEOCHARA BILINEATA; Rovbillen Aleochara bilineata : testmetoder; Semi-fieldtest til A. bilineata : yderligere modificering af semi-fieldtesten er nødvendig; Persistenstest til A. bilineata; Test til det mest robuste stadie af A. bilineata; Samlet diskussion af og konklusion på resultater opnået med forskellige tests på A. bilineataLæs publikation