Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 71/1996

Kriterier for udvælgelse af uønskede stoffer

12-12-1996

DEN SYSTEMATISKE UDVÆLGELSE; START-listen; EFFEKT-listen : udvælgelse på baggrund af den officielle EU-fareklassificering : udvælgelse v.h.a. computerbaserede estimeringsteknikker for økotoksikologisk betænkelige egenskaber; Toksikologisk/økotoksikologisk problematiske stoffer med stor udbredelse; Fremtidigt arbejde med systematisk identifikation af særligt problematiske kemiske stoffer; SUPPLERENDE UDVÆLGELSE; BILAG; Forhold der har været overvejet i forbindelse med fastsættelse af afskæringsværdier for log P til udvælgelse af stoffer, der er potentielt særligt bioakkumulerbare i fisk og andre akvatiske organismer; Fastsættelse af et supplerende særligt kriterium for udvælgelse af ekstremt lipofile stoffer

Læs publikation