Orientering fra Miljøstyrelsen, 11/1996

Borgerinddragelse i kommuners arbejde med trafik og miljø

13-12-1996Formålet med denne orientering er at inspirere kommunerne til at inddrage borgerne i arbejdet med trafik og miljø. Rapporten angiver nogle generelle retningslinier og metoder for samarbejdet mellem kommune og borgere samt en beskrivelse af, hvorledes 8 kommuner har grebet arbejdet an. Der gøres rede for, at det er vigtigt at supplere den tekniske kortlægning af problemerne med borgernes vurdering. Opstilling af mål, udpegning af virkemidler samt gennemførelse af konkrete projekter bør ske i tæt dialog med borgerne.Læs publikation