Orientering fra Miljøstyrelsen, 14/1996

Affaldsstatistik 1995

11-12-1996Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 1995 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken indeholder en oversigt over affaldsudviklingen opgjort for årene 1985, 1994 og 1995 samt målene for år 2000 i henhold til Regeringens handlingsplan for affald og genanvendelse 1993-97.Læs publikation