Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 18, 1996

Phenoxysyrer : Vurdering af risiko for grundvand

26-08-1996

Danske forsknings- og moniteringsresultater omkring udvaskning af dichlorprop, mechlorprop, MCPA og 2,4-D til grundvandet præsenteres. Stofferne har haft stor anvendelse og er fundet i grundvand i store dele af Danmark samt i jordvand, drænvand og overfladevand. Forsøg viste, at nedbrydningen hæmmes under pløjelaget, at stofferne bindes ringe i jorden, og at de kan transporteres hurtigt gennem makroporer i moræneler. Lysimeterforsøg på sandjord viste størst udvaskning ved efterårsanvendelse samt for saltformen af mechlorprop.

Læs publikation