Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1996

Normalregulativ for private vandforsyninger

13-08-1996Vejledningen er til brug for kommunalbestyrelserne ved deres udarbejdelse af regulativer for private vandforsyninger. Den angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem et vandværk og dets forbrugereLæs publikation