Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1984, 1996

Ekstern støj fra virksomheder

31-08-1996

Denne vejledning er en revision af vejledning 3/1974. Revisionen består af to vejledninger, nemlig en administrativ vejledning (5/84) "Ekstern støj fra virksomheder" og en måleteknisk vejledning (6/84) "Måling af ekstern støj fra virksomheder". Det bør bemærkes, at der ved revisionen af vejledningen er foretaget principielle og vigtige ændringer på enkelte punkter. De vigtigste ændringer er: 1. Det er præciseret, at de vejledende grænseværdier for støjbelastning er tænkt anvendt for den enkelte virksomhed og ikke for den samlede støjbelastning fra alle relevante virksomheder. 2. Definitionen af begrebet "Baggrundstøj" er ændret på afgørende måde. I denne vejledning betegner "Baggrundstøj" al støj bortset fra den af virksomheden frembragte støj.

Læs publikation