Miljøprojekt, 330, 1996

Chlorerede opløsningsmidler i den mættede zone

16-08-1996Problemstillingen med stofgruppen DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid), bl. a. klorerede opløsningsmidler, beskrives i forhold til forureningsspredningen initielt, i vandopløst fase og dampfase samt nedbrydning i grundvandet. Fordele og ulemper ved traditionel afværgeoppumpning og nyere afværgeforanstaltninger som air sparging, kemisk stimuleret nedbrydning, forceret udvaskning, hydraulisk mobilisering, reaktive vægge og funnel & gate beskrives og vurderes på baggrund af erfaringer fra Danmark og udlandet.Læs publikation