Miljøprojekt, 329, 1996

Arsenudsivning fra træ behandlet med træbeskyttelsesmidler

06-08-1996

Arsen fra træ behandlet med CCA midler udsiver til omgivelserne under anvendelsen af træet. Rapporten indeholder data om udsivningen samt vurdering af de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af udsivningen. I de første år efter imprægnering af træet kan op til 25% af arsenindholdet udvaskes til jord og vand.

Læs publikation