Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 56/1996

Anlæg til forbehandling af husholdningskøleskabe og frysere inden forbrænding

07-08-1996

BESKRIVELSE AF METODE; Forbehandling : arbejdsproces : arbejdsmiljø; Forbrænding : håndtering : påvirkning af forbrænding : vurdering; ØKONOMI; Anlægsbudget; Driftsbudget; BILAG; Flowdiagram over behandling af kølemøbel; Situationsplan; Princip i et kompressor kølekredsløb; Saveopstilling; Statistik

Læs publikation