Miljøprojekt, 319, 1996

Retningslinier for udvikling af bæredygtig elektronik

16-04-1996Denne rapport giver retningslinier for udvikling af elektronikprodukter med fokus på miljømæssige egenskaber. Retningslinierne kan benyttes som første trin til at udføre livscyklusanalyse (LCA) som værktøj til udvælgelse af de mindst miljøbelastende elektroniske komponenter, materialer og processer.Læs publikation