Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 79/1995, 1996

Demonstrationsprojekt "Det genanvendte hus"

10-04-1996BAGGRUND; Resumé af faserne 1,2,3, forundersøgelser, udarbejdelse af dispositionsforslag samt projektering; INDHOLD OG GENNEMFØRELSE AF FASE 4 OG 5; Kontrol og tilsyn; GENANVENDTE MATERIALER; Fremskaffelse og oparbejdning af genanvendte materialer; Indbygning; Træ; Mursten; Tagsten; Vinduer; Beton; TILKNYTTEDE PROJEKTER; Genanvendelse af træ : vinduer : tegl i beton : murværk; Maskinel afrensning af mursten : sammenligning af styrkeegenskaber for murværk : kriterier for genanvendelse af mursten; Videodokumentation; Genanvendelse af beton/murværk/træ/vinduer; Renere teknologi; Genanvendelse af tegbeklædning; Murstenafrensemaskine; KVALITETSSIKRING AF DE GENANVENDTE MATERIALERLæs publikation