Miljøprojekt, 303, 1995

Udnyttelse af sekundavand i hovedstadsregionen

28-09-1995Grundvandet under Storkøbenhavn er i en række tilfælde forurenet med stoffer, der gør det uanvendeligt til drikkevand. Grundvandet vil dog i flere tilfælde kunne anvendes til industrielle formål, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet; herved vil der kunne spares på de grundvandsressourcer, der skal bruges til drikkevandsforsyningen. I rapporten redegøres for vandforbruget i hovedstadsregionen og mulighederne for at anvende sekundavand i industrien. Desuden analyseres en række forsyningsscenarier, og indvindingsmulighederne i nogle eksisterende industriområder er belyst.Læs publikation