Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1995

Rådets årsberetning 1994

19-09-1995Rådet har i 1994 behandlet 94 ansøgninger om tilskud til renere teknologiprojekter og 71 ansøgninger om tilskud til affalds-/genanvendelsesprojekter. Der blev bevilget 81,7 mio. kr. til renere teknologiprojekter og 23,3 mio. kr. til affalds-/genanvendelsesprojekter. Desuden blev der bevilget 11,2 mio kr. i tilskud under programmet for rådgivning om miljøspørgsmål og arbejdsmiljø til mindre virksomheder. Projekterne omfatter bl.a. miljøstyring, renere teknologisamarbejde mellem myndigheder og virksomheder, databehandling og arbejdsmiljø.Læs publikation