Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 5, 1995

Projektstyringshåndbog for jord- og grundvandsforureninger

11-09-1995Rapporten indeholder en gennemgang af de forhold, som der skal tages hensyn til ved afværgeprojekter over for jord- og grundvandsforureninger. Den er opbygget med en gennemgang af overordnede forhold som f.eks. organisation, kompetenceforhold, projekt- og kvalitetsstyring. Endvidere er forhold som planlægning, projektering, projektudførelse, drift og afslutning beskrevet. Rapporten indeholder desuden en række bilag som eksempler på dokumenter, der er relevante i forbindelse med afværgeforanstaltninger.Læs publikation