Miljøprojekt, 302, 1995

Ozonlagsnedbrydende stoffer og HFC - forbrug i 1994

27-09-1995Bruttoforbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer og HFC i Danmark er kortlagt for 1994, og der er foretaget en opgørelse af forbrugets fordeling på anvendelsesområder. Det samlede ODP-vægtede forbrug er faldet til under 600 tons i 1994. Det er et fald på 63% i forhold til 1993. Faldet skyldes især afviklingen af CFC-11 som opskumningsmiddel i isoleringsskum. Ca. 50% af det resterende ODP-forbrug anvendes som kølemidler. Forbruget af de alternative og ikke-ozonlagsnedbrydende HFC-er er steget til 600 tons i 1994Læs publikation