Miljønyt, 16, 1995

Medarbejderdeltagelse i forebyggende miljøarbejde - en håndbog

15-09-1995Projektet "Medarbejderdeltagelse ved Indførelse af Renere Teknologi" (MIRT) er gennemført i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på 5 danske virksomheder og forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og Ålborg Universitet. Håndbogen er baseret på erfaringer fra det forebyggende miljøarbejde i de 5 virksomheder, og der drøftes bl.a., hvad der forstås ved medarbejderdeltagelse, hvilke forudsætninger der bør være på plads i virksomheden, og hvordan arbejdet kan organiseres og udføres.Læs publikation