Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 4, 1995

Barrierer mod udvikling og anvendelse af nye afværgeteknologier

28-09-1995I denne rapport er der foretaget en analyse af anvendelsen af afværgeteknikker i Danmark. Der er endvidere gennemgået de barrierer af teknisk og ikke-teknisk art, som er bestemmende for kriterier for anvendelse af primært in-situ/on-site teknik, og sekundært for anvendelse af off-site behandlingsteknik. Rapporten begrænser sig til alene at behandle teknikker til anvendelse over for jordforurening. Endvidere omfatter rapporten en status over afværgeteknikker anvendt i USA og Holland.Læs publikation