Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 50/1995

VOC reduktionsplan

30-10-1995

OVERFØRSEL AF HOLLANDSKE RESULTATER OG UDVÆLGELSE AF BRANCHER; TEKNISKE OG ØKONOMISKE REDUKTIONSMULIGHEDER; BILAG; Uddrag af professor Øystein Hovs notat om VOC'ers reaktivitet; Træ- og møbelindustri; Jern- og metalindustri; Autobranchen; Plastbranchen; Grafisk branche; Kemisk industri; Professionelle bygningsmalere og privat forbrug af maling; Begrænsning af VOC-emission - forbrænding, adsorption; Opløsningsgruppens medlemmer

Læs publikation