Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1995

Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser

06-10-1995Danmarks fremtidige vandforsyning skal bl.a. sikres ved udpegning af "områder med drikkevandsinteresser" på grundlag af en prioritering inden for grundvandsressourcen. Udpegningen tager udgangspunkt i grundvandsressourcens størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse. Vejledningen beskriver retningslinier for amternes klassificering af grundvandsressourcen og udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser. Udpegningen skal indarbejdes i amternes regionplanrevision i 1997.Læs publikation