Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/1995

Spredning af renere teknologi i træ- og møbelindustrien

13-10-1995OVERSIGT OVER PROJEKTERNE I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN 1987-1992; Lakker og klæbere; Miljøstyringssystemer; Imprægnering af træ; SPREDNINGEN AF RENERE TEKOLOGI I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN; Indsamling af data; Kendskabet til renere teknologi; Spredningen af renere teknologi; Belysning af erfaringerne med renere teknologi; Overfladebehandling og miljøforhold generelt; Produktionsudstyr til lakering; Miljøomkostninger; Analyse af faktorer der kan påvirke spredningen af renere teknologi; Holdninger til miljøspørgsmål; NØGLETAL OM OVERFLADEBEHANDLING I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN; Virksomhedsgrundlag; Litteraturgrundlag; Nøgletal vedr. overfladebehandling; Renere teknologi og nøgletal; Renere teknologi - et virksomhedseksempel; Beregning af nøgletal; KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER; Resultaterne af de gennemførte projekter; Spredningen af renere teknologi; Nøgletal for overfladebehandling; APPENDIX; Virksomheder i branchen; Definition og afgrænsninger : antal og størrelse : lokalisering : produktionsområder; Branchens struktur og konkurrenceforhold; Leverandørenes position og styrkeforhold : aftagernes position og styrkeforhold : truslen fra substituerende processer og produkter : truslen fra nye virksomheder : konkurrenseforhold inden for branchen; Branchens organisatoriske forhold; Brancheorganisationernes opgaver : netværk og strategiske alliancer : samarbejde med maskinleverandører : samarbejde med rådgivere; Innovative virksomheder; Hidtidige erfaringer : barrierer for innovation; Branchens miljøforhold; Aktuelle problemer : mulige problemer; BILAG; Træ- og møbelindustriens 10 største virksomhederLæs publikation